Εδώ θα βρείτε ένα λεξικό
που περιέχει λήμματα
και λέξεις που αφορούν την γεωργία
συμβατική και βιολογική.


Προτάσεις βελτίωσης και παρατηρήσεις
είναι ευπρόσδεκτες
στην διεύθυνση agrolex@idx.gr

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη.
Η Ομάδα εργασίας του www.agrolex.idx.gr