Εδώ θα βρείτε ένα λεξικό που περιέχει λήμματα και λέξεις που αφορούν
την γεωργία συμβατική και βιολογική.

Το site αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείτε την εξήγηση κάποιας λέξης
καθώς επίσης και για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για να ελέγξετε και να βελτιώσετε
τις γνώσεις σας.

Προτάσεις βελτίωσης και παρατηρήσεις
είναι ευπρόσδεκτες
στην διεύθυνση agrolex@idx.gr

Ευχαριστούμε
Η Ομάδα εργασίας του www.agrolex.idx.gr

 

Επιστροφή